רשלנות רפואית בגילוי מוקדם: אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

רשלנות רפואית בגילוי מוקדם
תוכן עניינים

תביעות רשלנות רפואית מוגשות כדי להבטיח שמטופלים יקבלו פיצויים במקרים בהם לא קיבלו טיפול ראוי, שכולל הערכה מדויקת של כל בעיה בריאותית שיש להם או שעשויה להתפתח אצלם, ותוכנית למהלך הטיפול הנכון על פי מצבו של המטופל.

כאשר רופאים אינם מספקים אבחנה נכונה, מדויקת או בזמן, למטופלים יש עילת רשלנות רפואית בגילוי מוקדם לתביעת פיצוי בגין כל נזק שנגרם להם כתוצאה מהעדר האבחון או מהאבחון השגוי. כדי שתתקיים עילת תביעה, על המטופלים להוכיח שלושה היבטים בסיסיים בגין אבחון שגוי או העדר אבחון בזמן:

 • קיום יחסי רופא-חולה במהלך הטעות באבחון.
 • טעות הרופא ניתנת להגדרה כרשלנות רפואית.
 • המטופל סבל מפגיעה עקב הרשלנות הרפואית.

מאמר זה דן בשלושת היסודות האלו בהקשר של רשלנות רפואית בגילוי מוקדם, אבחון שגוי או העדר אבחון שרופאים יכולים להיות מואשמים בהם.

האם התקיימו יחסי רופא-חולה? האם הרופא הקפיד על רמת הזהירות הנדרשת?

זוהי דרישה פשוטה יחסית. כשרופא בודק חולה או מטפל בו, ברוב המקרים נוצרים ביניהם יחסי רופא-חולה. אין צורך בחוזה כתוב, ואין צורך בתשלום או בהבטחה לתשלום.

הרופאים נדרשים לספק טיפול מוסמך באופן סביר בכל פעם שהם מבצעים את תפקידם כרופאים, כולל זיהוי ואבחון נכון ובזמן של בעיות בריאות פוטנציאליות.

מתי אפשר לתבוע רשלנות רפואית בגילוי מוקדם?

רופאים מתנהגים ברשלנות כשאינם מספקים את איכות הטיפול שרופאים מוכשרים אחרים היו מבצעים בנסיבות דומות. בתביעות רשלנות רפואית בגילוי מוקדם, התביעה תתבקש להוכיח איזו איכות טיפול רופאים אחרים באותה התמחות מקצועית היו מבצעים בנסיבות דומות.

ברוב המקרים, הוכחה זו דורשת עדות מומחה. עורך דין לרשלנות רפואית שמייצג את המטופל שוכר שירותי רופא שיש לו ניסיון בסוג הבעיה הרפואית נשוא התביעה, והרופא שמעיד נותן חוות דעת בנוגע לאופן הטיפול התקין שהיה צריך להתבצע בנסיבות העניין.

מתי צריך לבצע אבחנה מבדלת?

בתביעת רשלנות רפואית בגילוי מוקדם, המומחה יבחן את האבחנה המבדלת שרופא עם יכולת מקצועית סבירה היה מבצע. לשם כך, הרופא מכין רשימה של כל הבעיות הרפואיות האפשריות שעלולות לגרום לתסמיני המטופל, בודק את המטופל, ושולל אפשרויות שונות עד אשר ניתן לקבוע אבחנה סופית.

ברגע שהמטופל מוכיח את סטנדרט הטיפול הרפואי שרופא מוכשר סביר היה משיג, עליו להוכיח שהרופא שלא נמנע מהשגת תקן זה. רופאים עשויים שלא להשיג את תקן הטיפול באחד מהאופנים הבאים בכל הנוגע לאבחון:

 • רופא עלול שלא לכלול בעיה רפואית אפשרית חשובה ברשימת האבחנות המבדילות הראשוניות.
 • רופא עלול לערוך באופן שגוי בדיקה או שהוא עלול לפרש באופן שגוי את התוצאות ולגרום לטעות בהצהרת האפשרויות.
 • רופא עלול שלא לזהות את הדחיפות של אחת הבעיות הרפואיות האפשריות, ולעכב את האבחנה.
 • אחות או איש צוות רפואי אחר עלולים להיכשל במתן תרופות מתאימות לאבחון, לשנות את תגובת המטופל לתרופות ולהוביל את הרופא למסקנה שגויה. שימו לב שבמקרה זה האחות או הצוות הרפואי עלולים להימצא אחראים בתביעת רשלנות רפואית בגילוי וקדם.

ראשית, אם רופאים ביצעו אחת מטעויות אלו או אחרות, כדי להוכיח רשלנות רפואית, על המטופלים להוכיח תחילה את סטנדרט הטיפול שהיו מספקים רופאים עם יכולת מקצועית סבירה בנסיבות דומות. שנית, על המטופלים להוכיח שהתנהגותם של רופאיהם לא עמדה בסטנדרט הטיפול הזה.

האם שגיאת האבחון גרמה לפגיעה?

כדי לקבל פיצויים במקרה של רשלנות רפואית בגילוי מוקדם או על בסיס אבחון מוטעה או אי אבחון, המטופלים צריכים להוכיח כי רשלנות רופאיהם גרמה לנזק צפוי. נזק זה יכול להתבטא באופנים רבים, כולל:

 • כאב וסבל
 • עלויות חשבונות רפואיים
 • אובדן כושר השתכרות
 • ואובדן היכולת ליהנות מהנאות החיים כמו לפני הנזק.

השיקול המהותי הוא האם נזק נגרם כתוצאה מהשגיאה באבחון. אין זה מספיק רק להוכיח שהנזק התרחש לאחר שהרופא התרשל.

איזה דוגמאות יש למקרי רשלנות רפואית בגילוי מוקדם?

נניח שמטופל מדווח לרופא על כאבי ראש. הרופא מאבחן את המטופל עם בעיה קלה, כשהאמת היא שיש לו סרטן מוח שגורם לכאבי הראש. לאחר חודשיים החולה נפטר מסרטן. נניח עוד שגם אם הרופא היה מוצא מיד את הסרטן, החולה היא נפטר בערך באותו זמן, מכיוון שלא נמצא טיפול יעיל לסוג זה של סרטן לפי שיטות רפואיות מקובלות.

בתרחיש זה, הרופא לא יימצא אחראי בתביעת רשלנות רפואית בגילוי מוקדם. למרות שהרופא אולי נהג ברשלנות, הרשלנות לא גרמה למותו של הטופל. המוות היה מתרחש גם אם הרופא היה מוצא את הסרטן באופן מידי.

מצד שני, נניח שבדוגמא זו, מות המטופל היה יכול להתעכב בחצי שנה עם טיפול הולם. במקרה כזה, הרופא יכול להימצא אחראי לרשלנות מכיוון שהטופל נפגע מרשלנותו של הרופא כאשר חיי המטופל נקצרו בחצי שנה.

אילו אבחונים רופאים עלולים להחמיץ ולמה?

קיימים מספר שלבים בתהליך אבחון מחלה. בחלק מהמקרים לא מתבצעת בדיקת אבחון נכונה, ובמקרים אחרים לא מתבצע אבחון בזמן.

לפעמים הרופאים אינם מפקחים כראוי על תוצאות הבדיקות, או שהרופאים או הצוות הרפואי אינם משיגים מידע הולם מהמטופל, או אינם מבצעים בדיקה גופנית מספקת. חוץ מזה, רופאים עשויים לפרש באופן שגוי את התוצאות.

מתי עיכוב באבחון הופך לרשלנות רפואית?

בחלק מהמקרים, רופאים מבצעים טעויות ולכן מחמיצים אבחנה. כשבוחנים טעות כזו, בית המשפט בודק את סטנדרט הטיפול שניתן. אם כל ההתנהלות הרפואית בוצעה כראוי, כולל הכשרת רופאים והתסמינים הקיימים, בית המשפט ישקול האם רופאים אחרים היו מבצעים את האבחנה הנכונה.

רשלנות רפואית בגילוי מוקדם מצריכה יותר משירותי רופא שנמצאים מתחת לסטנדרט הטיפול ההולם. על מנת לקבל פיצויי נזקים בגין אי אבחון של רופא או העדר אבחון בזמן, על התובע להיות מסוגל להוכיח שנפגע כתוצאה מהעיכוב באבחון. פציעה עלולה לכלול תרחישים רבים, כולל הסיכוי האבוד לטפל בסרטן לפני שהוא הופך לפעיל או סופני.

רשלנות רפואית בגילוי מוקדם: שאלות ותשובות

האם אפשר להגיש תביעת רשלנות רפואית נגד הרופא?

כשמטופלים מתייעצים עם רופאים, יש להם את הזכות לצפות למידה מקצועית סבירה של טיפול. המטופלים מניחים שלרופא יש ידע והכשרה ומתאימים, ושהם יעמדו בסטנדרטים המקובלים של טיפול בענף הרפואה. כשהרופאים אינם מתנהלים בהתאם לסטנדרטים רפואיים מקצועיים מקובלים, הם עשויים להיות חשופים לתביעת רשלנות רפואית, במיוחד אם המצב הרפואי שלגביו המטופלים ביקשו להתייעץ החמיר כתוצאה מאי גילוי בזמן. אם סבלתם מהחמרת מצב רפואי קיים בעקבות רשלנות רפואית בגילוי מוקדם, כדאי שתכירו את זכויותיכם על פי החוק, כפי שיוסברו לכם על ידי עורך דין שמתמחה ברשלנות רפואית.

האם החמצת אבחנה נחשבת לרשלנות רפואית?

עילת רשלנות רפואית בגילוי מוקדם מתקיימת כשהרופא לא אבחן מצב רפואי שרופא אחר עם אותה התמחות מקצועית היה מאבחן. רופאים עשויים להחמיץ אבחונים של מחלות שעשויות להיראות נדירות. בהתפתחות מחלה כלשהי, בשלבים הראשונים יתכנו מינימום תסמינים או ממצאים בבדיקה וללא בדיקות חוזרות, נוספות או מעמיקות, אפשר להחמיץ את האבחון המתאים. כך, למשל, יש מחלות חדשות ונדירות שמצריכות הרכבה מדויקת של הממצאים הנוירולוגיים, ואם רופאים אינם מפרשים נכון את הממצאים או מתייעצים עם רופאים מומחים אחרים, הם עלולים להחמיץ את האבחנה בקלות, ובמקרים אלו ניתן להגיש נגדם תביעת רשלנות רפואית בגילוי מוקדם, בטיעון שלא ננקטו כל המאמצים לאבחן כראוי את המחלה בזמן.

מתי מגישים תביעת רשלנות רפואית בגילוי מוקדם?

חשוב להתייעץ עם עורך דין שמתמחה ברשלנות רפואית כדי לקבוע אם קיימת עילת תביעה. יש לזכור כי קשה להבחין בסוגי סרטן, במיוחד בשלבים מוקדמים, ולכן במקרים רבים סוגים מסוימים של סרטן אינם מתגלים עד לשלבים מאוחרים יותר. על מנת לקבוע רשלנות רפואית בגילוי מוקדם יש להוכיח שהרופא לא אבחן את הסרטן מכיוון שתהליך האבחון לא היה מבוסס על סטנדרטים מקצועיים שהיו צריכים להתקיים.

למה לבתי חולים יש צוותי עורכי דין שמגנים עליהם מפני תביעות רשלנות רפואית?

לבתי חולים יש צוות של עורכי דין שמתמחה בטענות הגנה בתביעות רשלנות רפואית. הנהלת בית החולים משתמשת בכוח המשפטי של עורכי דין שבקיאים בביצוע מחקר וסיעור מוחות משותף על מנת ליצור הגנה מפני תביעות רשלנות רפואית שמופנות נגד בית החולים והצוותים הרפואיים המועסקים בו.

בשורה התחתונה, אולי אי אפשר לבטל את הטעות, אבל אפשר לדרוש צדק ופיצויים

עורכי דין שמתמחים ברשלנות רפואית מייצגים אנשים ובני משפחה של אנשים שאיבדו את הזכות להחלים ממחלה מכיוון שהמצב הרפואי לא התגלה בזמן. הם מתנהלים ברגישות מתוך הבנת ההשפעות ההרסניות של טעויות אלה על משפחות, ולמרות שאינם יכולים לבטל את הטעויות שבוצעו, הם נוקטים בכל המאמצים על מנת לתבוע את האחריות מהצדדים הרשלניים.

לכן כדי לדון במצבכם עם עורכי דין מיומנים בתחם רשלנות רפואית, מומלץ לקבוע בהקדם פגישת ייעוץ כדי להבין את סיכויי התביעה שלכם ולחתור להשגת הצדק והשגת הפיצויים ההולמים.

נפגעתם בגלל רשלנות רפואית? ייתכן שמגיעים לכם פיצויים.

צרו עמנו קשר לייעוץ חינם

דילוג לתוכן