תנאי שימוש

אתר האינטרנט הזה מופעל על ידי חברת פרסונאס מדיה (להלן: “מפעילת האתר” או “החברה”). אפשר לפנות אל החברה בהתאם לפרטי יצירת הקשר כפי שהם מופיעים בסוף מסמך זה. יש לעיין היטב בתנאי השימוש של האתר, היות וכל צורת גלישה, שימוש או צפייה בתכני האתר פירושה הסכמה ואישור לנאמר בתנאי השימוש.

במידה וקיימת אי הסכמה לאחד מתנאי ההסכם, השימוש או הגלישה בו אסורים, כולל שימוש בתוכן האתר. תנאי השימוש באתר פירושה קיום חוזה בין הגולש לבין החברה, והסכמה לכל הסעיפים, התנאים והקישורים המופיעים בהסכם.

כל צורה של שימוש בתכני האתר ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש כפי שהם מופיעים במסמך זה, כולל גלישה באמצעות מכשירים ניידים RSS או בכל אמצעי של טכנולגיית עזר, או כל אמצעי טכנולוגי אחר.


עדכונים ושינויים

החברה שומרת על זכותה הבלעדית לעדכן לשנות או לחדול ממתן השירות שאתר זה מציע, מבלי להודיע על כך מראש. לחברה יש זכות לשנות מדי פעם את תנאי השימוש באתר, ללא הודעה מראש ובהתאם לשיקול דעתה.

הניסוח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, והנוסח העדכני יותר הוא הנוסח הקובע. תנאי השימוש באתר עודכנו לאחרונה ב-16.4.20.


משמעות המונחים המופיעים בתנאי השימוש

גולשים”. כל הגולשים באתר, בין באופן עצמאי או באמצעות אחרים, כולל חברה, אדם או ישות שמפעילים רכיב טכנולוגי שמאפשר גלישה באתר עבורם או בשמם.

“תוכן”. כל התכנים המפורסמים באתר או התכנים שמרכיבים אותו, כולל התמונות, המאמרים, העיצובים, קוד המקור, הרכיבים האינטראקטיביים והעיצוב הגרפי.


אופן השימוש באתר

השימוש באתר זמין לגולשים בכפוף להסכמתם לתנאי השימוש על כל סעיפיו. האתר מוגש לגולשים כמות שהוא והחברה רשאית לשנות אותו מדי פעם ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה. אתר זה מיועד לשימוש אישי שאינו מסחרי, וכל צורה של שימוש מסחרי בו אסורה, כולל שימוש ברכיבים או בתכני האתר.

האיסור חל גם על שימוש בכל אמצעי טכנולוגי כלשהו לשימוש מסחרי או כל שימוש שאינו אישי. המידע שמופיע באתר אינו מהווה יעוץ משפטי, רפואי, כלכלי או כל סוג אחר של יעוץ, ומטרתו היא רק להרחיב את הידע האישי. בכל שאלה שנוגעת לתכני האתר חשוב לקבל ייעוץ של מומחים בתחום, והחברה מבהירה שאין לבצע פעולות שונות שמבוססות על המידע באתר.

למען הסר ספק, כל שימוש באתר שאינו כפוף לתנאי השימוש המותרים כרוך בתביעה בבית המשפט המוסמך, בטענת הפרת רישיון השימוש וזכויות היוצרים.


סריקה של רובוטים

סריקה של רובוטים של התכנים באתר מותרת לרובוטים של חברות שמפעילות מנועי חיפוש בלבד, לשם מטרת הוספת האתר לאינדקס של מנועי החיפוש בלבד. אין להשתמש ברובוטים לסריקת התכנים באתר לביצוע כל מטרה אחרת, כולל סריקה על ידי גורמים שאינם חברות שמפעילות מנועי חיפוש.

האיסור חל על חברות אם, חברות בת או כל החברות האחיות של החברות הגדולות שמפעילות מנועי חיפוש.


קניין רוחני

מלבד במקומות שמציינים אחרת, כל הזכויות באתר שמורות לחברה. זכויות הקניין הרוחני נוגעות לכל הרכיבים באתר, כולל התכנים, הכותרות, התמונות, העימוד, העיצוב הגרפי, קוד המקור והקישורים.

חל איסור מוחלט להעתיק חלקים מהאתר בכל צורה שהיא ולכל מטרה, כולל למטרות טכנולוגיות או אחרות. האיסור חל גם על העתקה של תכנים, כותרות, עיצוב גרפי, תמונות, קוד המקור וקישורים. אין להשתמש בחלקי האתר או בתכניו למטרות פגימה, סילוף או שינויים כלשהם, או לבצע כל פעולה מפחיתת ערך לתוכן שמוגן בזכויות יוצרים, כולל התכנים הממוסגרים.

בכל הנוגע לשימושים מסחריים בתכני האתר, כולל המאמרים המלאים, יש לבקש את רשות החברה לרכישת רישיון מסחרי, בהתאם לפרטי ההתקשרות כפי שהם מופיעים בסוף מסמך זה.


שימוש בRSS-

טכנולוגיית RSS פירושה שהחברה זכאי לשלוח למנויים על זרם ה-RSS של האתר, את התכנים או חלקם. גם זרם ה-RSS של האתר מיועד לשימוש שאינו מסחרי אלא רק לשימוש פרטי.


אתרים וקישורים של צדדים שלישיים

הקישורים שמקשרים בין האתר לבין אתרים של צדדים שלישיים מוצגים כפי שהם ולשם ידיעה. החברה אינה אחראית על אתרים ששייכים לצדדים שלישיים, ואין לה אחריות לאבטחת האתרים האחרים.

גולשים שבוחרים להיכנס לקישורים המופיעים באתר פועל על דעתו ואחריותו בלבד, תוך ידיעה והסכמה שאין לו ולא תהיינה לו שום טענות כלפי החברה.


תגובות של גולשים לתכנים

בחלקים באתר שבהם אפשר להוסיף תכנים של גולשים, כתגובות או בכל דרך אחרת, על הגולשים, מובהר שגולשים שמפרסמים תגובות פועלים על דעת עצמם ואחריותם בלבד. הגולשים מצהירים ומסכימים שאין ולא תהיינה להם שום טענות נגד החברה בכל הנוגע לתכנים המופיעים באתר או לתוכן של גולשים, בכל צורה שהיא.

זאת ועוד. הגולשים מסכימים שלא תהיה להם שום טענה נגד החברה בכל הנוגע לתוכן מסיט, פוגעני או מפר חוק.

תנאי השימוש מבהירים שבכל מקרה שבו גולשים הוסיפו תוכן לאתר, וחלק מהגולשים מאמינים שהתוכן אינו תואם את אופי האתר או לשון החוק, אפשר ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות בסוף מסמך זה וליידע את בעלי האתר.


מידע אישי של הגולשים

במהלך הגלישה באינטרנט, פרטי מידע עוברים באופן אוטומטי בין השרתים לבין המחשבים שהגולשים משתמשים בהם. ברוב המקרים, אין בפרטים אלו זיהוי אישי והם כוללים את המידע על סוג הדפדפנים שמנסים ליצור קשר עם השרתים, מערכת ההפעלה שבה הגולשים משתמשים, ושפת המשתמשים.

נתונים אלו, כמו גם נתונים אחרים שמועברים באופן אוטומטי, עוברים כחלק מצורת התקשורת האוטומטית במטרה להעביר את המידע באופן מיטבי ונכון משרתי האחסון של אתרי האינטרנט ועד למחשבים שהגולשים משתמשים בהם.

החברה אינה שומרת באופן קבוע את המידע אבל זכותה להשתמש בו למטרות סטטיסטיות ולשמור על המידע הסטטיסטי בהתאם לצרכים שלה. לחברה יש את הזכות לשמור עותקים או גיבויים של המידע הסטטיסטי בהתאם לשיקול דעתה.

גולשים שמוסעים מידע אישי לחברה, מוגנים, מוסדרים ומפורטים במדיניות הפרטיות של תנאי שימוש אלו, שמהווים חלק בלתי נפרד מהמסמך.


אבטחת מערכות

החברה נוקטת בכל האמצעים המקובלים לשמירת אבטחת המערכות שלה, והגולשים מצהירים ומסכימים שאין ולא תהיינה להם שום טענה כלפי החברה במקרה שבו נפגעה האבטחה באתר או בחלקים ממנו.

בנוסף, הגולשים מתחייבים ומצהירים שלא לבצע שום שימוש פוגעני בשלמות מערכות החברה או באבטחת האתר, כולל הכבדה או העמסה על השרתים של החברה, בכל אופן שהוא.


התניה בלעדית של שיפוט

הגולשים מסכימים ומצהירים שבכל מקרה של סכסוך בין החברה או אחד מנציגיה, נציגים מטעמה או העובדים שלה, לבין הגולשים, הסמכות הבלעדית לשיפוט תהיה רק של בית המשפט המוסמך באזור פעילות החברה, וכל הדיונים המשפטיים או האחרים יתקיימו בבית משפט זה.


מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר כפי שהיא מפורטת בתנאי שימוש אלו נחשבת לחלק בלתי נפרד מהם. אחריות הגולשים היא לבדוק את תנאי השימוש לפני הגלישה באתר ולוודא שהם מקפידים על התנאים לפני שהם משתמשים באתר.

בנוסף, הגולשים מסכימים ומצהירים שיתנהגו ויפעלו בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש.


קבצי עוגיות

במהלך הגלישה באתר, יתכן שיאוחסנו באופן אוטומטי קבצי “עוגיות” במחשבים של הגולשים. קבצים אלו מכילים מידע הנוגע לאופי הגלישה של הגולש באתר, כמו למשל הדפים שבהם הוא ביקר וכמה זמן שהה בכל דף. המידע הזה מסייע למקסם את החוויה של הגולשים באתר.

הגולשים יכולים למחוק את העוגיות בכל שלב מהמחשבים שלהם, ורשאים לבחור מראש לא לאפשר לאתר לאחסן עוגיות במחשב שלו, באמצעות הגדרת מערכת האבטחה או הדפדפן במחשבי הגולשים.


יצירת קשר עם החברה

יצירת קשר עם החברה יכולה להתבצע בכתב לכתובת זו: שוהם 6, רמת גן

או באמצעות שליחת מייל לכתובת המייל:   billing@personasmedia.co.il