רשלנות רפואית בהרדמה חלקית: מתי אפשר לקבוע את אחריות הרופא המרדים?

אפילו במאה העשרים ואחת, מתן הרדמה עלול להיות מסוכן, והסיבוכים עשויים לנוע בין שימוש בחומר הרדמה גבוה מדי, לבין שימוש במעט מדי חומר הרדמה, או שימוש בסוג ההרדמה השגוי. אבל האם טעויות אלו יכולות להסתכם בתביעת רשלנות רפואית במתן הרדמה חלקית? אם כן, האם בית החולים אחראי או הרופא המרדים? איך תוכלו להוכיח את הרשלנות?… קראו עוד רשלנות רפואית בהרדמה חלקית: מתי אפשר לקבוע את אחריות הרופא המרדים?